ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR )

           บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility  - CSR) เพื่อทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีสมดุลและอยู่กันอย่างยั่งยื่น ทั้งในด้านของภาพลักษณ์องค์กร การเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคม และสิ่งแวดล้อมมีสมดุลและอยู่กันอย่างยั่งยื่น ทั้งในด้านของภาพลักษณ์องค์กร การเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งในหมู่พนักงานและและชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรม CSR

โครงการ " ฟอร์ซี  ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้กักตัว COVID-19 "

โครงการ " ฟอร์ซี  ปันน้ำใจต้านภัย COVID-19 "
โครงการ " คืนวิวสวยให้หาดคลองพร้าว " (CSR)
แจกของวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
โครงการปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนวัตเมตารางค์
โครงการสวนผักฟอร์ซี (CSR)

If your goal is zero landfill, We are the best solution

บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
199/229 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร : 02-9044366-7  แฟกซ์ : 02-9044368
Hotline : 095-958-1602 , 083-095-0758

    

เว็บสำเร็จรูป
×